in

Balıkçı Gemilerinde İsg (11 Soru)

1-Balıkcı Gemilerinde Yapılan Calışmalarda Sağlık ve Guvenlik Onlemleri Hakkında Yonetmelik kapsamında aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Ticari amacla denizden balık veya diğer canlıları avlamakta veya avlayıp işlemekte kullanılan, Turk Bayrağı taşıyan gemiye balıkcı gemisi denir
b) Limanda gorev yapan personel ve kılavuz kaptanlar haric, yardımcı olarak calışanlar ve stajyerler dahil gemide calışan kişiye calışan denir
c) Yeni veya mevcut herhangi bir balıkcı gemisine gemi denir
d) Limanda gorev yapan personel ve kılavuz kaptanlar da dahil olmak uzere, yardımcı olarak calışanlar ve stajyerler dahil gemide calışan kişiye calışan denir

2-Balıkcı Gemilerinde Yapılan Calışmalarda Sağlık ve Guvenlik Onlemleri Hakkında Yonetmelik kapsamında aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Geminin uzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gercek veya tuzel kişi tarafından, bir anlaşma cercevesinde işletiliyorsa; işleten
gercek veya tuzel kişiye, işverene, Gemi Sahibi/Donatan denir
b) Gemiyi sevk ve İdare eden veya gemiden sorumlu olan calışana kaptan denir
c) Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balıkcı gemisine Mevcut balıkcı gemisi denir
d) Yeni olmayan ve tam boyu on sekiz metre veya daha fazla olan balıkcı gemisine Eski balıkcı gemisi denir

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

3-Balıkcı Gemilerinde Yapılan Calışmalarda Sağlık ve Guvenlik Onlemleri Hakkında Yonetmelik kapsamında tanımlanan yeni balıkcı gemisinin boyu kac metredir?
a) 15 metre ve daha kısa
b) 15 metre ve daha uzun
c) 18 metre ve daha kısa
d) 18 metre ve daha uzun

4-Gemi sahipleri aşağıdaki hangi onlemleri almakla yukumludur?
a) Kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı İle geminin, ozellikle ongorulebilir meteorolojik koşullarda calışanların sağlık ve guvenliğini tehlikeye atmadan,
kullanılmasını sağlamak
b) Kaptanın dışında kalan diğer calışanların karşı karşıya kaldıkları ciddi, yakın ve onlenemeyen tehlike durumunda calışma yerini, tehlikeli bolgeyi veya gemiyi terk
eden calışanların bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma duşmeyecekleri ve herhangi bir zarar gormeyecekleri tedbirleri almak
c) Denizde calışanların sağlık ve guvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayın meydana geldiği durumlarda, bu olayı aynntılı olarak bir rapor halinde
Sosyal Guvenlik Kurumuna ve olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu liman başkanlığına bildirmek
d) Hepsi

5-Denizde calışanların sağlık ve guvenliğini etkileyen veya etkileyebilecek herhangi bir olayın meydana geldiği durumlarda hangisi yapılmaz?
a) Olayı aynntılı olarak bir rapor halinde Sosyal Guvenlik Kurumuna bildirmek
b) Olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu liman başkanlığına bildirmek
c) Olay, gemi jurnaline yazılır, jurnal tutma mecburiyeti olmayan gemilerde ise raporun bir orneği saklanır
d) Olayın meydana geldiği mahallin bağlı bulunduğu Calışma ve İş Kurumu İl Mudurluğune bildirmek

6-Kaptanın sorumluluğu saklı kalmak kaydı ile calışanların sağlık ve guvenliklerinin korunması icin, Gemi sahipleri/donatanlar aşağıdaki hangi onlemlerin alınmasını sağlar?
a) Gemilerin ve bunların ozellikle butun aksam ve ekipmanlarının teknik bakımı duzenli olarak yapılır, calışanlann sağlık ve guvenliğini etkileyecek herhangi bir
arıza oluştuğunda da en kısa surede giderilir
b) Gemiler ve bunlann butun aksam ve ekipmanı duzenli olarak temizlenir, uygun hijyen koşullarında olması sağlanır
c) Gemide yeterli sayıda uygun acil durum ve can kurtarma ekipmanı kullanıma hazır halde bulundurulur
d) Hepsi

7-Balıkcı gemilerinde calışanlann eğitimi ozellikle hangisini kapsar?
a) Yangınla mucadele
b) Can kurtarma ekipmanının kullanılması
c) Balık avlama ve cekme ekipmanının kullanılması ve el işaretleri dahil ceşitli işaretlerin kullanılması
d) Hepsi

8-Gemiyi sevk ve idare edecek kişilerin ozel eğitimi hangisini kapsamaz?
a) Gemilerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının onlenmesi ve herhangi bir kaza olduğunda yapılması gereken işler
b) Ongorulebilir yukleme koşullarında ve avlanma işlemleri sırasında, geminin, dengede ve guvenli bir durumda bulunmasının sağlanması
c) Radyo navigasyonu ve iletişimi ile ilgili yontem ve kurallar
d) Balık cinsleri ve pişirme teknikleri

9-Balıkcı gemilerinde tıbbi malzemenin kullanımı konusunda kim sorumludur?
a) Balıkcı gemisi hekimi
b) Balıkcı gemisi sağlık memuru
c) Kaptan
d) Calışanlar kendileri sorumludur

10-Tıbbi malzemelerin kullanımı kaptanın sorumluluğunda olup, bu sorumluluğa halel getirmeyecek şekilde, gemi adamlarının yetkilerini de goz onune alarak, anılan
malzemelerin kullanımı ve muhafazası hususunda kim gorevlendirilir?
a) Bir veya daha fazla tayfa
b) Kaptan guvendiği bir personeli gorevlendirebilir
c) Bir veya daha fazla guverte sınıfı zabit/ yardımcı zabit
d) Yalnızca kaptan sorumludur

11 -Balıkcı gemilerinde kaptan ve ilgili gemi adamlarının tıbbi malzemenin kullanımı konusunda eğitimleri en az kac yılda b ir yenilenmelidir?
a) 3 yıl
b) 2 yıl
c) 5 yıl
d) Kaptan karar verir

Cevaplar:bgemiler

Engelli Çalışanlar(4 Soru) ve İş Hijyeni (14 Soru)

İsg İle İlgili Diğer Yasalar Ve Temel Hukuk (48 Soru)