in

Alt İşverenlik Yönetmeliği

1-Asıl işveren Alt işverenin işçilerine karşı iş sözleşmesi, kanun ve toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülük gereği birlikte sorumludur.

2-Asıl işverenin işyerinde mal/hizmet işi yürüten kendi çalışanları da olmalıdır.

3-Alt işveren almış olduğu iş için çalıştırdığı işçileri sadece bahsi geçen işyerinde çalıştırabilir. 4-Daha önce bu işyerinde çalışmış olan bir kişi ile alt işverenlik ilişkisi kurulamaz(bu kişi şirketin ortağı olursa bu tür ilişki kurulabilir)

4-İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverene verilemez.

5-Alt işverenin işi asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam etmelidir.

4857 Sayılı İş Kanunu Çözümlü Soru

Temel Hukuk

İş sağlığı güvenliği 6331 sayılı kanun soruları

Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik