in

Açıklamalı Sorular 53

1)
I-4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan tüm işyerlerindeki işaretlemelerde
II-Karayolu, demiryolu, iç suyolu, deniz ve hava taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde
III-Tehlikeli maddelerin, preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan işaretlemelerde
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği hükümleri yukarıdakilerden hangisi/hangilerinde uygulanır?

A) Yalnız l      B) I, II       C) II, III       D) l,ll,lll

Cevap: A

2) Güvenlik ve sağlık işaretleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Geçiş işaretleri      B) Uyarı işaretleri      C) Emredici işaretler      D) Yasak işaretleri

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre;

Güvenlik ve sağlık işaretleri; özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi veren, tehlikelere karşı uyaran ya da talimat veren işaretleri,
Yasak işareti; tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işareti,
Uyarı işareti; bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işareti,
Emredici işaret; uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti,
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri; acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri,
Bilgilendirme işareti; yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret ile acil çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretleri ifade eder.
Cevap: A

3) Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?

A) Tehlike işareti      B) Yasak işareti      C) Bilgilendirme işareti      D) Uyarı işareti

Cevap: B

4) Tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaretlere ne denir?

A) Emredici işaret         B) Yasak işareti      C) Uyarı işareti      D) Bilgilendirme işareti

Cevap: C

5) Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi veren levha aşağıdakilerden hangisidir?

A)Işıklı işaret          B) Piktogram         C) Bilgi levhası             D) İşaret levhası

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; işaret levhası; geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levhayı ifade eder.
Cevap: D

6) Aşağıda belirtilenlerden hangisi Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre geçici işarettir?

A)Acil kaçış yolları işaretleri
B)Yasaklama işaretleri
C)Tehlikeli manevra yapan kimseleri yönlendirme işaretleri
D)Konteynır ve borular üzerindeki işaretler

Açıklama:  Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; geçici işaretlerşu şekilde tanımlanmaktadır:
Gerekli hallerde ve Ek-l’in 3. maddesinde belirtildiği şekilde işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkânı da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, insanların belli bir takım hareketleri yapması ve acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.
Gerekli durumlarda, tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılacaktır.

Cevap: C

7) Aşağıdaki işaretlerden hangisi bir arada kullanılmaz?

A)Işıklı işaret ve sesli sinyal
B)Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
C)El işaretleri ve sözlü haberleşme
D)El işaretleri ve ışıklı işaret

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; aşağıda belirtilen işaretler birlikte kullanılabilir:
Işıklı işaret ve sesli sinyal
Işıklı işaret ve sözlü haberleşme
El işaretleri ve sözlü haberleşme
Cevap: D 

8) Güvenlik rengi olarak kırmızı aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

A) Uyarı işaretlerinde
B) Zorunluluk işaretlerinde
C) Acil kaçış işaretlerinde
D) Yasak işaretlerinde

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık işaretleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.

Renk
Anlamı veya Amacı
Talimat ve Bilgi
Kırmızı
Yasak işareti
Tehlikeli hareket veya davranış
Tehlike alarmı
Dur, kapat, düzeneği acil durdur, tahliye et
Yangınla mücadele ekipmanı
Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Sarı
Uyarı işareti
Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi
Zorunluluk işareti
Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil
Acil kaçış, ilkyardım işareti
Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
Tehlike yok Normale dön
Mavi: Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.
Fluoresan turuncu: Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.
Cevap: D

9) Zorunluluk işareti anlamı ve amacına gelen güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşil            B) Sarı        C) Mavi                 D) Kırmızı

Cevap: C

10) Mavi renk aşağıdaki şekillerden hangisinde kullanılırsa emniyet rengi olarak kabul edilir?

A) Daire şeklinde     B) Dikdörtgen şeklinde       C) Kare şeklinde      D) Üçgen şeklinde

Cevap: B

11) Fluoresan turuncu aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmaz?

A)Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde
B)Özellikle dikkat çekilmesi gereken yerlerde
C)Emniyet işaretleri dışında sarı yerine
D)Mavi renkli yasak işareti levhalarında

Cevap: D

12) Sesli sinyaller için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A)Birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmalıdır.
B)Çok fazla ortam gürültüsü olan yerlerde sesli sinyal kullanılmamalıdır.
C)Yerleştirileceği yerler, tehlikenin büyüklüğüne ve bunların uygulanacağı alana göre belirlenmelidir.
D)Kullanılmadan önce ve kullanım süresince yeterli sıklıktaki aralıklarla kontrol edilmelidir.

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; birden fazla sesli sinyal aynı anda kullanılmayacaktır.
Cevap: A

13) Aşağıdakilerden hangisi işaret levhalarından biri değildir?

A) Yangınla mücadele işaretleri
B) Yasaklayıcı işaretler
C) Sesli işaretler
D) Uyarı işaretleri

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; işaret levhaları, kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirtir.
Cevap: C

14) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre; yangınla mücadele, yasaklayıcı, emir ve uyarı işaretlerinin biçimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kare veya Dikdörtgen – Daire – Daire – Üçgen
B)Kare veya Dikdörtgen – Üçgen – Daire – Daire
C)Üçgen – Kare veya Dikdörtgen – Üçgen – Daire
D)Daire – Kare veya Dikdörtgen – Üçgen – Daire

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-N’sinde; kullanılacak işaret levhalarının temel nitellikleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir: • Yasaklayıcı işaretler – Daire biçiminde,

  Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (Kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 35’ini kapsayacaktır.)
Uyarı işaretleri
Üçgen şeklinde
Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (Sarı kısımlar işaret alanının en az%50’sini kapsayacaktır.)
Emredici işaretler
Daire biçiminde,
Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (Mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.)
Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri
Dikdörtgen veya kare biçiminde,
Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (Yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır.)
Yangınla mücadele işaretleri
Dikdörtgen veya kare biçiminde,
Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (Kırmızı kısımlar işaret alanının en az% 50’sini kapsayacaktır.)
Cevap: A

15) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre; uyarı, emir ve yangın mücadele işaretlerindeki piktogramların rengi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyah-Beyaz-Beyaz         B) Mavi-Sarı-Kırmızı       C) Kırmızı-Mavi-Kırmızı        D) Beyaz-Siyah-Yeşil

Cevap: A

16) Yasaklayıcı işaretlerin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
B)Daire biçiminde kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram, siyah çerçeve ve diyagonal çizgi
C)Daire biçiminde sarı zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi
D)Daire biçiminde beyaz zemin üzerine siyah piktogram, sarı çerçeve ve diyagonal çizgi

Cevap: A

17) Yasaklayıcı işaretlerde kırmızı kısımlar işaret alanının en az…………………….kapsayacaktır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) % 25’ini           B) % 35’ini            C)% 50’sini           D)%75’ini

Cevap: B

18) Aşağıda belirtilenlerden hangisi uyarı işaretlerinin özelliklerinden değildir?

A) Piktogram siyahtır       B) Zemin yeşildir      C) Çerçeve siyahtır         D) Üçgen şeklindedir

Cevap: B

19) Uyarı işaretlerinin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Zemin yeşildir       B) Piktogram beyazdır       C) Daire biçimindedir           D)  Çerçeve siyahtır.

Cevap: D

20) Daire şeklindeki emredici işaretlerin rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Beyaz zemin üzerine mavi piktogram
B)Mavi zemin üzerine beyaz piktogram
C)Kırmızı zemin üzerine siyah piktogram
D)Beyaz zemin üzerine kırmızı piktogram

Cevap: B

21) ………….. mücadele işaretleri, dikdörtgen veya kare biçiminde, kırmızı zemin üzerine beyaz
piktogramlar ile hazırlanır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Meslek hastalığıyla         B) İş kazasıyla          C) Patlamayla       D) Yangınla

Cevap: D

22) Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Tüm acil çıkış ve ilkyardım işaretleri yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ile gösterilir.
B)Emredici işaretler zorunluluk ifade eder.
C)Fluoresan turuncu renk, emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.
D)Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi yasaklayıcı işaretleri ifade eder.

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; acil çıkış ve ilkyardım işaretlerinin biri hariç diğerleri yeşil zemin üzerine beyaz piktogram ile gösterilir. İlkyardım işareti ise beyaz zemin üzerine kırmızı piktogram ile gösterilir.
Cevap: A

23) Boru ve kaplar üzerindeki işaretler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)İşaretler; katlanmaz, kendinden yapışkanlı ya da boyama biçiminde olacak ve görünür yüzeylere
yerleştirilecektir.
B)Borular üzerinde kullanılan işaretler, vanalar ve bağlantı yerlerine konulmayacaktır.
C)Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya kapalı yerler, uygun
ikaz işareti ile belirtilecek veya işaretlenecektir.
D)Önemli miktarda tehlikeli madde ya da preparat depolanan alanlar, odalar veya kapalı yerlerdeki
işaret veya etiketler depolama bölgesinin yakınına ya da depo için kullanılan odanın giriş kapısına
yerleştirilecektir.

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-lll’üne göre; borular üzerinde kullanılan işaretler, vanalar ve bağlantı yerleri gibi tehlikeli noktaların yakınına görünürşekilde ve uygun aralıklarla konulacaktır.
Cevap: B

24)
I-Sarı-Siyah
II-Mavi-Beyaz
III-Kırmızı-Beyaz

Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri içinde işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, yukarıdaki renk ikililerinden hangisi/hangileri ile boyanan ve birbirini takip eden renk şeritleriyle işaretlenmelidir?

A) Yalnız l      B) l,ll       C) I,III        D) I,II,III

[Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin EK-V’ine göre; engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler; işletme tesisleri içinde işçilerin çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgelerde, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenecektir. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır. Sarı-siyan ya da kırmızı-beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanacaktır.
Cevap: C

25) Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenmelidir.
B) İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olmalıdır.
C) Sarı-siyah ya da kırmızı-beyaz şeritler 90 derece açıyla dik olarak ve aynı büyüklükte boyanmalıdır.
D) Engellere çarpma, düşmeye de nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerlerde kullanılmalıdır.

Cevap: C

İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamalı Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 51

Kimyasal Risk Etmenleri Soru Çözümü

Kimyasal Risk Etmenleri