in

Açıklamalı İSG Soruları 5

1) Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gaz değildir?

A) Hidrojen siyanür     B) Metan      C) LPG      D) Karbondioksit

Açıklama: Basit boğucu gazlar; normal şartlarda kimyasal olarak boğucu değildirler. Ancak ortamda çok yoğun bulunmaları durumunda havadaki oksijenin yerini alarak oksijenin daha az solunmasına sebep olduklarından, oksijen yetersizliği sebebi ile boğulmalara sebep olabilirler. Bazıları, özellikle petrol türevi olanlar hafif narkotiktir. Karbondioksit, metan, etan, propan, hidrojen vb. gazlar yaygın olarak kullanılan basit boğucu gazlardır.
Cevap: A

2) Aşağıdakilerden hangisi metan gazının özelliklerinden değildir?

A)Basit boğucu gazdır.
B)Koku alma sinirlerini felce uğratır.
C)Havadan hafif, renksiz ve kokusuzdur.
D)Yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.

Açıklama: Basit boğucu gazlardan olan metan; havadan hafif, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Havaya oranla daha hafif olduğundan dolayı, bulunduğu kapalı ortamın tavan kısımlarında toplanır. Metan, esas itibariyle zehirli bir gaz olmayıp dokular üzerinde bir etkisi yoktur. Ancak, fazla miktarda metan bulunan havada oksijen oranı düşük olacağından, havasız (oksijensiz) kalma sonucu ölüme neden olabilir. Metanın esas tehlikesi, yanıcı ve patlayıcı bir gaz olmasıdır. Tam yanma, % 9 metan ve % 91 oranındaki hava karışımında olur. Ancak, patlamayı doğuran ısı kaynağının şiddeti ve süresi, basınç ve kapalı ortamın şekli de patlamayı etkilediğinden, metanın % 4 -15 arasında tehlikeli olduğu kabul edilir ve bu oranda metan bulunan havaya madencilikte grizu adı verilir.
Cevap: B

3) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gaz değildir?

A) Hidrojen sülfür     B) Karbon monoksit      C) Hidrojen siyanür     D) Bütan

Açıklama: Kimyasal boğucu gazlar; kimyasal özellikleri sebebi ile solunum ve dolaşımı engelleyerek etkili olan gazlardır. Karbon monoksit, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür bu tip gazlardır.
Cevap: D

4) Aşağıdakilerden hangisi LPG buharının solunması sonucunda oluşmaz?

A) Baş dönmesi
B) Mide bulantısı
C) Burun ve boğazda tahriş
D) Geçici hafıza kaybı

Açıklama: LPG, hacimce % 30 propan ile % 70 bütan içerir ve basınç altında sıvı halde depolanır. Yüksek derecede yanıcı bir madde olup atmosferik koşullara maruz kaldığında hızla patlayıcı hava-gaz karışımı oluşturur. LPG havadan daha yoğun olduğu için, LPG buharı havadan ağırdır. Yoğunluk farkı ve hava hareketi ile açık alanlarda düşük kodlu bölgelerde, evlerde ise alt katlarda birikebilir. LPG sıvısı deri veya göz ile temas ettiğinde soğuk yanıkları oluşur. LPG buharının solunması ise burun ve boğazda tahrişe, baş ağrısı ve mide bulantısına, baş dönmesine ve bilincin bulanmasına sebep olabileceği gibi yüksek konsantrasyonlarda solunması baygınlığa veya ölüme neden olabilir. Solunum yolu ile maruziyet halinde, LPG ile temas eden kişi acilen temiz havaya çıkartılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.
Cevap: D

5) Kapalı alanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Kapalı alanlarda çalışmalarda kullanılacak aydınlatma lambası 24 volt olmalıdır.
B)Metan oranı % 1,5 olduğunda elektrikli aletlerle çalışılır.
C)Oksijen oranı % 19’dan az olan ortamdaki hava kirli hava sınıfına girer.
D)Kapalı alanlarda kaynak işlemi yapmadan önce ortam havasının temizlenmesi gerekir.

Açıklama:
Cevap: B
6)
I-Fiziksel risk etkenleri
II-Psikososyal risk etkenleri
III-Ergonomik risk etkenleri
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri ekranlı araçlarla çalışmalarda oluşabilecek risk etkenlerindendir?

A) Yalnız l      B) l,ll      C) II,III       D) l,ll,lll

Açıklama: Ekranlı araçlarla çalışmalarda oluşabilecek risk etkenleri şunlardır:

Fiziksel risk etkenleri: Tekrarlamalı ve zorlamalı ekipman kullanımı, uygun pozisyonda oturmama, uzun süreli aynı pozisyonda çalışma
Ergonomik risk etkenleri: Ekipmanların (oturma yeri, masa, monitör, klavye vb.) uygunsuzluğu, çalışma ortamının (aydınlatma, sıcaklık, nem vb.) yetersizliği
Oturma yerinin, masanın, ekranın, klavyenin ve mouse’un yüksekliğinin ve kullanımının çalışana uygun olmaması
Aydınlatma, sıcaklık, nem gibi çevresel etkenlerin yetersizliği
Psikososyal etkenler: İş memnuniyetsizliği, iş ilişkilerinin yetersizliği, ağır iş yükü, monoton iş
Kişisel risk etkenleri: Yaş, cinsiyet, fiziksel özellikler ve kişisel alışkanlıklar
Cevap: D

7) Çalışanların alet veya makine ile iş yapması sırasında, tekrarlanan hareketler sonucu kas ve iskelet sistemlerinde oluşan yaralanma ve yorulma gibi sağlık sorunlarına ………………………………………………. denilmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Psikolojik travma bozuklukları
B)Bedensel yorgunluk
C)Birikimli travma bozuklukları
D)Zorlayıcı travma bozuklukları

Açıklama: Çalışanların alet veya makine ile iş yapması sırasında, tekrarlanan hareketler sonucu kas ve iskelet sistemlerinde oluşan yaralanma ve yorulma gibi sağlık sorunlarına birikimli travma bozuklukları denilmektedir.
Cevap: C

8) Koldan gelen bir sinir ve kas bağları, el ayasının tabanında ve bilek bölgesinde dar bir kanaldan geçerek ele ulaşır. Bu dar kanala ne denir?

A)Osteoartrit        B)Ganglion        C)Karpal tünel       D) Ulnartünel

Açıklama: Koldan gelen bir sinir ve kas bağları, el ayasının tabanında ve bilek bölgesinde dar bir kanaldan geçerek ele ulaşır. Bu dar kanal karpal tünel, karpal tünelin içinden geçen sinir ise median sinir olarak adlandırılır. Karpal tünel sadece median sinir ve kas bağlarının sığabileceği kadar bir genişliğe sahiptir. Kanal içinde yer kaplayan herhangi bir oluşum ya da şişlik, içindeki dokuların sıkışmasına neden olur. Median sinirdeki bu sıkışma, sinirin uyardığı bölgelerde uyuşma ve keçelenme şikâyetleri ile kendini belli eder. Median sinirin karpal tünelinde sıkışması ile ortaya çıkan hastalığa karpal tünel sendromu denir.
Cevap: C

9) Statik duruş gerektiren işlerde her ……….. dilimde postürel değişiklik yapmak kas-iskelet sistemini rahatlatır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 1 saatlik          B) 30 dakikalık        C) 15 dakikalık              D) 8 dakikalık

Açıklama: Bilgisayar karşısında uzun süre sabit pozisyonda durmak kasların zorlanmasına, dolayısıyla kas yorgunluğuna neden olup kan akışını azaltabilir. Bu tip statik kas faaliyetleri özellikle el ve omuzlarda ağrılara neden olduğundan zamanla performans azalır. Statik duruş gerektiren işlerde her 8 dakikalık dilimde postürel (duruş ve oturuş biçimi) değişiklik yapmak kas-iskelet sistemini rahatlatır.
Cevap : D

10) Aşağıdakilerden hangisi klavye kullanıcılarında yorgunluğa ve çeşitli sıkıntılara yol açacak risk faktörlerinden değildir?

A)Bileğin yanal sapmaları
B) Yetersiz dinlenme aralıkları
C) Mesleki stres
D) Değişken postürler

Açıklama: Klavye kullanıcılarında yorgunluğa ve çeşitli sıkıntılara yol açacak risk faktörleri şunlardır:
Aşırı iş yükü
Yetersiz dinlenme aralıkları
Sabit duruşlar
Avuç içinin yere bakacak şekilde çevrilmesi
Bileğin yanal sapmaları
Dirsek yüksekliğinden daha yukarıda klavye kullanımı
Ortam ısısı
Mesleki stres
Cevap: D

11) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

A)Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde
B)Ekranlı daktilolarda
C)Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde
D)Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde

Açıklama: Ancak, bu Yönetmelik hükümleri;

Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde,
Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde,
Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde,
İşyerinde, kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde,
Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri, data veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlarda,
Ekranlı daktilolarda uygulanmaz.
Cevap: C

12) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından ekranlı araçlarla çalışanlara verilmesi gereken eğitim konularından biri değildir?

A)Hızlı yazma teknikleri
B)Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları
C)Gözlerin korunması
D)Ara dinlenmeleri

Açıklama: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır. Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir:
Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları
Doğru oturuş
Gözlerin korunması
Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler
Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı
Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi
Ara dinlenmeleri
Cevap: A

13) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir?

A)Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
B)Düzenli aralıklarla
C)Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda
D)Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda

Açıklama: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin  göre; aşağıdaki durumlarda işçilerin göz muayeneleri yapılacaktır:

Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce Düzenli aralıklarla ve Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda
Cevap: D

14) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden değildir?

A) Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır.
B) Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi
yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir.
C) Çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir.
D) Ekran, sabit bir şekilde monte edilmiş olacaktır.

Açıklama: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; ekran, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır.
Cevap: D

15) Ekranlı araç operatörünün çalışma sandalyesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanacaktır.
B) Sandalye dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olacaktır.
C) Oturma yerinin yüksekliği yerden 35 cm yukarıda ve sabit olacaktır.
D) Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olacaktır.

Açıklama: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; çalışma sandalyesi, dengeli ve operatörün rahat bir pozisyonda oturabileceği ve kolaylıkla hareket edebileceği şekilde olacaktır. Oturma yerinin yüksekliği ayarlanabilir olacaktır. Sırt dayama yeri öne-arkaya ve yukarı-aşağı ayarlanabilir, sırt desteği bele uygun ve esnek olacaktır. İstendiğinde operatöre uygun bir ayak dayanağı sağlanacaktır.
Cevap: C

16) Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışma ortamı ile ilgili dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) Bilgisayar       B) Gürültü          C) Aydınlatma      D) Radyasyon

Açıklama: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; çalışma ortamı ile ilgili şu hususlara dikkat edilecektir:
Gerekli alan: Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir.
Aydınlatma: Operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanacak, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunacaktır. Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önlenecek şekilde olacaktır.
Yansıma ve parlama: Pencereler, açıklıklar ve benzeri yerler, saydam veya yarı saydam duvarlar ve parlak renkli cisim ve yüzeylerden ekran üzerine direk ışık gelmeyecek ve mümkünse yansımalar önlenecektir. Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir perdeler kullanılacaktır.
Gürültü: Çalışma merkezlerinde kullanılan ekipmanların gürültüsü çalışanların dikkatini dağıtmayacak ve karşılıklı konuşmayı engellemeyecek düzeyde olacaktır.
Isı: çalışma merkezindeki ekipmanlar çalışanları rahatsız edecek düzeyde ortama ısı vermeyecektir.
Radyasyon: Çalışma merkezindeki görünür ışık dışındaki tüm radyasyonların sağlığa zarar vermeyecek düzeylerde olması için gerekli önlemler alınacaktır.
Nem: Çalışma ortamındaki nemin uygun düzeyde olması sağlanacak ve bu düzey korunacaktır.
Cevap: A

17) Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmalarda aranacak asgari gereklerden biri değildir?

A)Ekran, operatörün ihtiyacına göre kolaylıkla her yöne döndürülerek ayarlanabilir olacaktır.
B)Çalışma ortamı yüksek kapasiteli aydınlatıcılarla mümkün olan en yüksek seviyede aydınlatılmalıdır.
C)Klavyenin rengi mat olacak ve ışığı yansıtmayacaktır.
D)Operatörün oturma şeklini değiştirebilmesi ve rahatça hareket edebilmesi için çalışma merkezi
yeterli genişlikte olacak ve uygun şekilde düzenlenecektir.

Açıklama: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; operatörün gereksinimleri ve yapılan işin türü dikkate alınarak uygun aydınlatma şartları sağlanacak, arka planla ekran arasında uygun kontrast bulunacaktır. Yapay aydınlatma kaynaklarının yeri ve teknik özellikleri ekrandaki ve diğer ekipmanlar üzerindeki parlama ve yansımaları önlenecek şekilde olacaktır.
Cevap: B

18) Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde uyulacak hususlardan biri değildir?

A) Programlar, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine uygun olacaktır.
B) Programlar açık kodlu olacaktır.
C) Programlar işe uygun olacaktır.
D) Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olacaktır.

Açıklama Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; İşveren, ekranlı araçlarla yapılacak işin düzenlenmesinde ve kullanılacak programların seçiminde aşağıdaki hususlara uyacaktır.
Programlarişe uygun olacaktır.
Programlar kolay kullanılabilir ve eğer uygunsa operatörün bilgi düzeyine ve deneyimine göre ayarlanabilir olacaktır. Operatörün bilgisi dışında programlara müdahale edilemeyecektir.
Sistemler çalışanların verimini artıracak ve kolaylık sağlayacak şekilde geri beslemeli olacaktır.
Sistemler operatöre uygun hız ve formatta bilgi verecek şekilde olacaktır.
Programlar, özellikle verilerin algılanması ve kullanılması konusunda ergonomi prensiplerine uygun olacaktır.
Cevap: B

19) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işi olarak değerlendirilmemektedir?

A) Yükün kaldırılması
B) Yükün tartılması
C) Yükün taşınması
D) Yükün çekilmesi

Açıklama: Yükün tartılma aşamasından önce veya sonra elle yükün itilmesi, çekilmesi, kaldırılması, indirilmesi veya taşınması elle taşıma işidir.
Cevap: B

20) Aşağıdakilerden hangisi elie taşıma kurallarından biri değildir?

A) Yük gevşekçe kavranmalıdır.
B) Uygun kaldırma pozisyonuna hazırlanılmalıdır.
C) Kaldırma işi öncelikle planlanmalıdır.
D) Ayaklar arasında mesafe bırakılmalıdır.

Açıklama: Elle taşıma kuralları şunlardır:
Kaldırma işi öncelikle planlanmalıdır.
Yükün nereye konulacağı
Uygun kaldırma için yardımcı malzemelerin kullanılıp kullanılmayacağı
Yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığı
Engellerin kaldırılması
Yüke göre taşıma mesafesi ve pozisyonunun belirlenmesi
Ayaklar arasında mesafe bırakılmalıdır.
Kaldırma için dengeli ve sabit bir yüzey sağlanması
İlerideki ayak ile gerideki ayak arasından mesafe olması ve gerideki ayağın yükün götürüleceği yönü
göstermesi
Uygun kaldırma pozisyonuna hazırlanılmalıdır.
Alçak mesafede bir yük kaldıracaksa dizlerin bükülmesi
Yükü kavramak için ileri doğru hafifçe eğilinmesi 
Omuz seviyesinin korunarak kalçayla aynı yönde tutulması
Yük sıkıca kavranmalıdır.
Kolların bacaklar tarafından oluşturulan sınırı koruyacak şekilde tutulması
Cevap: A

21) Aşağıdakilerden hangisi elle yük taşımada yapılması gereken ilk iştir?

A) Ayaklar arasında mesafe bırakmak
B) Yükü sıkıca kavramak
C) Kaldırma işini planlamak
D) Uygun kaldırma pozisyonuna hazırlanmak

Açıklama: 
Cevap: C

22) Elle taşımada dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Köşeleri dönerken beden bükülmelidir.
B) Yükü taşırken ayaklar yere sağlam basmalıdır.
C) Ağır bir yük belden daha yükseğe kaldırmamalıdır.
D) Herhangi bir ağırlık taşınırken yük vücuda simetrik olarak paylaştırılmalıdır.

Açıklama: Elle taşımada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Cisimler bedenle değil önce beyinle kaldırılmalıdır.
Kaldırırken yavaş ve temkinli hareket edilmeli ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır.
Adalelere ani yük bindirmemelidir. Kaldırma esnasında karın kasları kasılmalı ve bütün kas grupları aynı anda çalıştırmalıdır. Karın ve sırt adaleleri kasılarak omurga desteklenmelidir.
Ayakta iken bel sağa veya sola doğru rotasyon yaptırarak eğilin memelidir.
Bel geriye doğru eğilmiş vaziyetteyken sırta ağırlık yüklenmemelidir. Sırta ağırlık yüklemek gerekiyorsa dizler biraz kırılmalı ve vücut öne doğru hafif eğik olmalıdır.
Herhangi bir ağırlık taşınırken yük vücuda simetrik olarak paylaştırılmalıdır.
Ağır bir yük belden daha yükseğe kaldırmamalıdır.
Yükü taşırken ayaklar yere sağlam basmalıdır. Her iki ayak arasındaki mesafe yaklaşık omuz genişliğinde olmalı ve ayakuçları dışa bakmalıdır.
Yük elde iken dönmek gerekirse bel ile değil ayakların yerini değiştirerek dönülmelidir.
Ağır bir cisim bir yerden bir yere çekerek veya iterek götürülmemelidir.
Yük bedene mümkün olduğunca yakın tutulmalıdır.
Köşeleri dönerken beden bükülmemelidir.
Yük önce aşağı bırakılmalı ve sonra istenilen pozisyona getirilecek şekilde kaydırılmalıdır. 
Cevap: A

23) Aşağıdaki yük kaldırma tekniklerinden hangisi yanlıştır?

A)Yük elde iken dönmek gerekirse bel ile değil ayakların yerini değiştirerek dönülmelidir.
B)Bel geriye doğru eğilmiş vaziyetteyken sırta ağırlık yüklenmemelidir.
C)Yük bedene mümkün olduğunca uzak tutulmalıdır.
D)Ağır bir cisim bir yerden bir yere çekerek veya iterek götürülmemelidir

Açıklama:
Cevap: C

24) Aşağıdakilerden hangisi işe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıklarına ilişkin maruziyet değerlendirme tekniklerinden değildir?

A) Çalışanlar tarafından öznel değerlendirmeler
B) Sistematik gözlemler
C) Direkt ölçümler
D) Endirekt ölçümler

Açıklama: işe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıklarına ilişkin maruziyet değerlendirme teknikleri şunlardır:
Çalışanlar tarafından öznel değerlendirmeler
Sistematik gözlemler
Direkt ölçümler
Cevap: D

25) Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının oluşumunu kolaylaştıran kişisel etkenlerden değildir?

A) Kondisyon yetmezliği
B) Sırt ve bel kaslarının güçsüzlüğü
C) Tekrarlamalı hareketler
D) Sigara içme

 Açıklama: Bel ağrısı oluşumunu kolaylaştıran etkenler şunlardır:
Kişisel etkenler: Duruş bozuklukları, kondisyon yetmezliği, sırt ve bel kaslarının güçsüzlüğü, aşırı kilo, sigara içme 
İşle ilgili etkenler:
Fiziksel etkenler: Ağır kaldırma ve taşıma gibi ağır fiziksel zorlanmalar, uzun süre aynı pozisyonda kalma, sık olarak öne eğilme ve dönme, tekrarlamalı hareketler, titreşim,
Psikolojik etkenler: İşinden memnun olmama, yetersiz amir ve arkadaş desteği, iş baskısı, monoton iş
Cevap: C

İSG Soru Bankası

Sınava Hazırlık Videosu

İSG Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 61