in

Açıklamalı İSG Soruları 2

1) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde kullanılan talaşlı imalat makinelerindendir?

A) Pres                 B) Matkap          C) Zımba              D) Giyotin

Açıklama: Talaşlı imalat, önceden dizaynı ve konstrüksiyonu yapılan ve imalat süreci belirlenen makine elemanının, imalat sürecine uygun talaşlı imalat tezgâhlarında, belirlenmiş kesici takımlar marifetiyle kesme operasyonuna tabi tutularak şekillendirilmesini kapsayan imalat yöntemidir. Talaşlı imalat, kesici takım ve/veya iş parçasının birbirlerine göre izafi hareketi ile iş parçası üzerinde gerilim oluşturarak gerçekleştirilir. Başlıca talaşlı imalat çeşitleri olarak; tornalama, frezeleme, delik delme, broşlama, raybalama, vargel, taşlama, honlama, lepleme vb. sayılabilir.
Cevap: B

2) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde kullanılan talaşlı imalat makinelerinden değildir?

A) Torna              B) Freze                 C) Pres                D) Matkap

Açıklama:
Cevap: C

3) Aşağıdakilerden hangisi taşlama tezgâhlarında emniyetli çalışma için dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) İş gözlüğü takmak
B) Taşlanacak parça ile göz arasındaki mesafeyi 15 cm’ye ayarlamak
C) Elleri yeterince uzakta tutmak
D) Gerekli kuvveti uygulayabilecek şekilde durmak

Açıklama: Taşlama tezgâhlarında emniyetli çalışma için dikkat edilecek hususlar şunlardır:
İş gözlüğü takılmalı ve gerekiyorsa iş eldiveni giyilmelidir.
Boyundan düğmelenen ve vücuda tam oturan önlük giyilmelidir.
Emniyet ayakkabısı giyilmelidir.
Gerekli kuvveti uygulayabilecek biçimde durulmalıdır.
Eller yeterince uzakta tutulmalıdır.
Ayakların üzerinde iyi bir denge sağlanmalıdır.
Cevap: B

4) Aşağıdakilerden hangisi sabit koruyuculardan değildir?

A) Kaplin-mil-volan koruyucuları
B) Pervane koruyucuları
C) Makine gövdeleri
D) Mekanik kilitleme sistemleri

Açıklama: Sabit koruyucular, çalışanın hareketli makine parçaları, çalışma noktaları ve güç aktarma aksamları ile istenmeyen temasını önleyen makine koruyucularıdır. Başıca çeşitleri şunlardır:
Kayış-kasnak koruyucuları
Dişli-zincir koruyucuları
Kaplin-mil-volan koruyucuları
Makine gövdeleri
Zımpara taşı koruyucuları
Pervane koruyucuları
Korkuluklar ve siperler
Cevap: D
5) Dişli ve zincirtertibatları üzerindeki koruyucular hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Yaklaşma koruyucuları
B) Sabit koruyucular
C) Otomatik koruyucular
D) Kilitlemeli koruyucular

Açıklama:
Cevap:  B

6) Kayış-kasnak koruyucuları hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Sabit koruyucular
B) Kilitlemeli koruyucular
C) Otomatik koruyucular
D) Ayarlanabilir koruyucular

Açıklama:
Cevap: A

7) Aşağıdakilerden hangisi kilitlemeli koruyuculardan değildir?

A) Çift el kumanda tertibatları
B) Zımpara taşı koruyucuları
C) Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet svvitchleri
D) Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri

Açıklama: Kilitlemeli koruyucular, sabit koruyucuların elverişli olmadığı durumlarda kullanılır. Bu koruyucularda, koruyucu yerine oturmadan makine çalışmaz. Kilitleme sistemi mekanik, hidrolik, pnömatik ya da bunların bileşkesi şeklinde olabilir. Başıca çeşitleri şunlardır:
Enjeksiyon preslerinde, helezon taşıyıcılarda ve kazanlarda kapaklara takılan emniyet svvitchleri
Çift el kumanda tertibatları
Kumanda tertibatları
Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet svvitchleri
Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet svvitchleri
Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit svvitchleri
Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri
Cevap: B

8) Enjeksiyon preslerinde, helezon taşıyıcılarda ve kazanlarda kapaklara takılan koruyucular hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Yaklaşma koruyucuları
B) Sabit koruyucular
C) Otomatik koruyucular
D) Kilitlemeli koruyucular

Açıklama:
Cevap: D

9) Vinçlerde kaldırılan yükün belli bir yüksekliğin üzerine çıkmaması için konan üst limit svvitchleri hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Sabit koruyucular
B) Kilitlemeli koruyucular
C) Otomatik koruyucular
D) Ayarlanabilir koruyucular

Açıklama:
Cevap: B

10) Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet svvitchleri hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Sabit koruyucular
B) Otomatik koruyucular
C) Kilitlemeli koruyucular
D) Yaklaşma koruyucuları

Açıklama:
Cevap: C

11) Presler ve makaslarda hangi çeşit koruyucular kullanılır?

A) Sabit koruyucular
B) Kilitlemeli koruyucular
C) Otomatik koruyucular
D) Yaklaşma koruyucuları

Açıklama: Otomatik koruyucular, çalışan tehlikeli alana girdiğinde fiziksel olarak uzaklaştıran sistemler olup özellikle presler ve makaslarda kullanılırlar.
Cevap: C

12) Sabit engeller, tel kafesler, emniyet şeritleri ve ipleri hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Yaklaşma koruyucuları
B) Otomatik koruyucular
C) Sabit koruyucular
D) Kilitlemeli koruyucuları

Açıklama: Sabit engeller, tel kafesler, emniyet şeritleri ve ipleri yaklaşma koruyucularındandır.
Cevap: A

13) Şerit testere ve matkap koruyucuları hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Sabit koruyucular
B) Kilitlemeli koruyucular
C) Otomatik koruyucular
D) Ayarlanabilir koruyucular

Açıklama: Şerit testere ve matkap koruyucuları ayarlanabilir koruyuculardandır
Cevap: D

14) Daire testere koruyucuları hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Otomatik koruyucular
B) Yaklaşma koruyucuları
C) Ayarlanabilir koruyucular
D) Kendi kendine ayarlanan koruyucular

Açıklama: Daire testere koruyucuları kendi kendine ayarlanan koruyuculardandır.
Cevap: D

15) Otomatik çamaşır makinelerinde makine durmadan kapağın açılmamasını sağlayan koruyucu hangi çeşit koruyuculardandır?

A) Sabit koruyucular
B) Kilitlemeli koruyucular
C) Eylemsizlik koruyucuları
D) Yaklaşma koruyucuları

Açıklama: Eylemsizlik koruyucuları şunlardır:
Otomatik çamaşır makinesi kapakları
Santrifüj makineleri kapakları
Kaldırma makinelerinin otomatik fren sistemleri
Cevap: C

16) İş ekipmanlarının periyodik kontrol ve testlerinden önce yapılması gereken çalışmalarda, periyodik kontrol ve testin uygulanacağı ekipmanla ilgili bilgilerin toplanmasından sonra yapılacak ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetkili teknik elemanın temin edilmesi
B) Kontrol ve test metodu ile uygulanacak kuralların belirlenmesi
C) Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi
D) Kontrol ve test periyotlarının belirlenmesi

Açıklama: İş ekipmanlarının periyodik kontrol ve testlerinden önce yapılması gereken çalışmalarsırasıyla şunlardır:
Ekipmanla ilgili bilgilerin toplanması
Kontrol ve test metodu ile uygulanacak kuralların belirlenmesi
Şerit testere ve matkap koruyucuları hangi çeşit koruyuculardandır
Yetkili teknik elemanın temin edilmesi
Cevap: B

17) Makineler için bulundurulması gereken işletme talimatlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Makineyi tarif eden herhangi birdoküman, güvenlik bakımından, talimatlarla ters düşmemelidir.
B)  Makinenin onarımı ile ilgili teknik resimler ve diyagramlar hariç güvenlikle ilgili olan faydalı talimatları
içermelidir.
C)  Gerekli durumlarda talimat, titreşim ve gürültüyü azaltmak için gereken tesisat ve montajla ilgili
kuralları sağlamalıdır.
D)  Bütün makineler, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinenin
kullanılacağı ülkenin dili veya dillerindeki bir tercümesi ile verilmelidir.

Açıklama: Her makinede en azından aşağıdaki bilgileri içeren bir işletme talimatı bulundurulmalıdır.

Makinenin bakım imkanlarına ait uygun ilave bilgiler ile beraber makine üzerinde işaretlenmiş bilgiler
İşletmeye alma, kullanma, makinenin ve ayrı olarak taşınacak çeşitli parçalarının kütlesinin verilmesiyle elle taşıma, takma ve sökme, idame ettirme, ayar ve bakım bilgileri
Gerekli olduğu durumlarda, eğitim talimatları, bağlanabilen takımların temel karakteristikleri ve makinenin kullanma güçlükleri
Bütün makineler, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinenin kullanılacağı ülkenin dili veya dillerindeki bir tercümesi ile verilmelidir. Talimatlar; hizmeti alma, bakım, muayene, düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü ve uygun olduğu durumlarda, makinenin onarımı ile ilgili teknik resimleri ve diyagramları ve özelikle güvenlikle ilgili olan faydalı talimatları içermelidir.
Makineyi tarif eden herhangi bir doküman, güvenlik bakımından, talimatlarla ters düşmemelidir. Teknik dokümanlar, makinenin gürültü emisyonları ve titreşimiyle ilgili bilgiler vermelidir. Gerekli durumlarda talimat, titreşim ve gürültüyü azaltmak için gereken tesisat ve montajla ilgili kuralları sağlamalıdır.
Üreticinin makinenin muhtemel patlayıcı ortamda kullanılmasını amaçladığı durumlarda, talimatlarda gerekli bilgiler verilmelidir. Makinelerin meslekten olmayan kişilerce kullanılmasının tahmin edildiği durumlarda, talimatların yerleştirilmesi ve ifade edilmesinde genel eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.

Cevap: B

18) DİN 2403 Standardına göre içme suyu boruları hangi renk olmalıdır?

A) Mavi                          B) Sarı           C) Yeşil              D) Kırmızı

Açıklama: DİN 2403 Standardı karışıklıkların önüne geçilmesi için boruların renksel olarak tanımlanmasını tavsiye eder. Buna göre boruların ilettikleri akışkan türüne göre renkleri şu şekilde olmalıdır:

Boru İçeriği                   Renk
Su                                   Yeşil
Buhar                             Kırmızı
Hava                              Gri
Gazlar                            Sarı
Asitler                            Turuncu
Alkaliler                          Mor
Sıvılar                             Kahverengi
Oksijen                          Mavi

Cevap: C

19) DİN 2403 Standardına göre buhar borularının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı            B) Sarı              C) Yeşil              D) Kahverengi

Açıklama:
Cevap: A

20) DİN 2403 Standardına göre asit ve alkali taşınan boruların renkleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı-Mavi
B) Turuncu-Mor
C) Yeşil – Kahverengi
D) Sarı-Gri

Açıklama:
Cevap: B

21) Bir alet yardımı olmaksızın açılması veya kaldırılması mümkün olmayan koruyucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayarlanabilen koruyucu
B) Kumandalı koruyucu
C) Hareketli koruyucu
D) Sabit koruyucu

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; sabit koruyucu,
Ya kalıcı olarak (kaynak yapılarak vb.),
Ya da bağlama elemanları ile (vidalar, somunlar vb.) bir alet yardımı olmaksızın açılması veya kaldırılması mümkün olmayacak şekilde yerinde tutulan (yani kapalı) koruyuculardır.
Cevap: D

22) Genelde mekanik vasıtalarla makineye bağlanmış olan ve alet kullanmaksızın açılabilen koruyucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kumandalı koruyucu
B) Sabit koruyucu
C) Hareketli koruyucu
D) Ayarlanabilen koruyucu

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; hareketli koruyucu, genel olarak mekanik vasıtalarla makinenin şasisine veya bitişik sabit bir elemanlarına bağlanmış olan ve alet kullanmaksızın açılabilen koruyuculardır.
Cevap: C

23) Bir bütün olarak ayarlanabilen veya ayarlanabilen parçalardan oluşan sabit veya hareketli koruyucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayarlanabilen koruyucu
B) Kumandalı koruyucu
C) Sabit koruyucu
D) Hareketli koruyucu

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; ayarlanabilen koruyucu, bir bütün olarak ayarlanabilen veya ayarlanabilen parçalardan oluşan sabit veya hareketli koruyuculardır. Bu ayar konumu belirli işletme esnasında sabit kalır.
Cevap: A

24) Tehlikeli makine fonksiyonlarının koruyucu açık olduğu sürece çalışmamasını ve koruyucu kapanınca tehlikeli makine fonksiyonlarının çalışmasını sağlayan koruyucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hareketli koruyucu
B) Kumandalı koruyucu
C) Sabit koruyucu
D) Ara kilitlemeli koruyucu

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; kumandalı koruyucu, aşağıda belirtilen amaçları sağlamak amacıyla bir ara kilitleme tertibatı (kilitlemeli veya kilitlemesiz koruyucu) ile birleştirilmiş bir koruyucudur.
Koruyucu tarafından emniyeti sağlanan tehlikeli makine fonksiyonlarının koruyucu açık olduğu sürece çalışmamasını sağlar.
Koruyucunun kapanmasının tehlikeli makine fonksiyonunun veya fonksiyonlarının çalışmaya başlatmasını sağlar.
Cevap: B

25) Belirli şartlar altında makine elemanlarının çalışmasını önlemeyi amaçlayan mekanik, elektrikli veya diğertiplerdeki güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ara kilitleme tertibatı
B) Sınırlama tertibatı
C) Takviyeli kumanda tertibatı
D) Hassas algılama tertibatı

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; ara kilitleme tertibatı (ara kilit), belirli şartlar altında (genelde bir koruyucunun kapalı olmadığı sürece) makine elemanlarının çalışmasını önlemeyi amaçlayan mekanik, elektrikli veya diğer tiplerdeki tertibatlardır. Ara kilitlemeli koruyucu; aşağıda belirtilen amaçları sağlamak için bir ara kilitleme tertibatı ile birlikte çalışan koruyucu tertibattır.
Koruyucu tarafından emniyeti sağlanan tehlikeli makine fonksiyonlarının koruyucu kapanıncaya kadar çalışmamasını temin etmek
Tehlikeli makine fonksiyonlarının çalışması sırasında, koruyucunun açılması ile durdurma talimatının verilmesini temin etmek
Koruyucu kapalı olduğunda koruyucu tarafından emniyeti sağlanan tehlikeli makine fonksiyonlarının çalışabilmesini, ancak koruyucunun kapanmasının çalıştırmayı başlatmamasını temin etmek
Cevap: A

4857 Sayılı İş Kanunu Konu Anlatımı

4857 Sayılı İş Kanunu Konu Anlatımı

6331 sayılı iş güvenliği kanunu sorularuı

6331 Sayılı İSG Kanunu Soru Çözümü