in

23 Şubat Tarihli sınav ile ilgili;

 

Değerli Kursiyerlerimiz;
 
Çalışma Bakanlığı tarafından ilan edilen 23 Şubat 2014 tarihli İsg sınavına yalnızca C sınıfı ve B sınıfı 
 
İsg Uzmanlığı sertifikasına sahip olduğu için sınıflar arası yükselme uygulamasından faydalanacak olan 
 
kursiyerler girebileceklerdir.
 
Çalışma bakanlığının aldığı bu karara göre “C sınıfına ilk kez girecek olanlar“ (veya daha önceki
 
sınavları kazanamayanlar) ve “İş Yeri Hekimleri” ne yazık ki giremeyeceklerdir.
 
 23 Şubat 2014 sınavı diğer İsg /İh sınavlarından farklı olarak ilk kez C sınıfı ve İş Yeri Hekimlerinin 
 
dahil edilmediği bir sınav olup , bu grupların sınava alınmaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
 
tasarrufundadır ve eğitim kurumlarıyla kursiyerlerle paylaşıldığı gün ve saatte paylaşılmıştır. 
 
2014 Sınav takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilmemiş olduğundan 
 
önümüzdeki sınav tarihleri hakkında da net bir bilgi verememekteyiz. 

 

23 Şubat 2014 Sınavı, Sınav Uygulama Duyurusu 

 

SINAVIN ADI

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü prim ödeme gün sayısına göre İş Güvenliği Uzmanlığı Sınıf Yükseltme Sınavı

 

 

SINAV ÜCRETİ

 

Aday; 50 (elli) TL KDV dahil sınav ücretini 03-12 Şubat 2014 tarihlerinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

 

 

SINAV BAŞVURUSU

 

Sınava girecek aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurusunu 03-12 Şubat 2014tarihlerinde adayın son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını tarattıktan sonrahttp://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden yapacaktır.

 

Adaylara ait fotoğraflı sınav giriş belgeleri; 17 Şubat 2014 tarihinde  http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.

 

 

SINAV YERİ

 

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, ADANA ve BURSA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)

(Sınava girecek adaylar, sınava girmek istedikleri il tercihlerini sınav başvurusu esnasında yapabileceklerdir.)

 

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

 

23 Şubat 2014-Pazar günü,  Saat: 10.00

 

SINAV UYGULAMASI

 

Sınav 90 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 

Sınavda 80 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

 

Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (17 Şubat 2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr, adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

 

 

 SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

 

Sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğunüfus cüzdanı örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise sınav talep eden İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne teslim edecek ve aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

 

 SINAV SORULARI

 

Prim ödeme gün sayısına göre İş güvenliği uzmanlığı sınıf yükseltme sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 80 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.

A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

NO

KONU ADI

YÜZDE  (%) ORANI

1

Hukuk

5

2

Genel İSG Konuları

15

3

Mevzuat

30

4

Sağlık

10

5

Teknik

40

 

 

 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ     

Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.

GRUP NO GRUP ADI
1B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
2A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı

 

Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

 

Sınava giren tüm adaylar için [Puan =  (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.

 

Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.

 

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeripuan alan aday başarılı sayılacaktır.

 

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesisonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

 

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

 İLETİŞİM ve DUYURU

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar MEB İletişim Merkezi ”Alo 147”telefonundan yararlanabileceklerdir.

 

Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

Sınav soru ve cevap anahtarları 24 Şubat 2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr vehttp://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacaktır.

 

Adayların sınav sonuçları 12 Mart 2014 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.

 

 SINAV İLE İLGİLİ İTİRAZLAR

Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarınınhttp://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasındanitibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde,  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’neyapabileceklerdir.

 

Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner   Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07  IBAN Nu’lı hesabına itiraz edilecek her bir soru için  10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.

 

Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

 

Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (bilimsel içerikli itirazların sonuçlandırılıp kesin sonuçların ilanından sonradair itiraz başvuruları sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınavsonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

 

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adresve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEKtarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne  bildirilecektir.

 

Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.

 

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

 

23 Şubat 2014 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecektir.

 
Anlayışınız için teşekkür eder, meslek hayatınızda başarılar dileriz.

 

21 Aralık Sınavında Başarılı Olmuş Kursiyerlerin Sınıf Yükseltmesi için Yapması Gerekenler

İş Güvenliği Sınava Hazırlık Soruları

Sınava Hazırlık Soru Çözümü 1