in

Açıklamalı Sorular 54

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

1)
I-Çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, işçilerin korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, mavi ya da kırmızı renkli sürekli şeritlerle belirtilecektir.
II-Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilecektir.
III-Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerlerve kaldırımlaryoksa işaretlenmeyecektir.
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre trafik yollarının işaretlenmesine ilişkin yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız l       B) Yalnız ll       C) I,III     D) II,II, III

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin EK-V’ine göre; çalışma yerlerinin kullanım biçimi ve ekipmanlar, işçilerin korunmasını gerektiriyorsa; araç trafiğine açık yollar, zemin rengi de dikkate alınarak, açıkça seçilebilir şekilde, sarı ya da beyaz renkli sürekli şeritlerle belirtilecektir. Şeritler; araçlar ile araçlara yakın bulunabilecek nesneler arasında ve araçlarla yayalar arasında, emniyetli bir mesafeyi belirtecek şekilde çizilecektir. Tesislerin açık alanlarındaki sürekli trafiğin olduğu yollar, uygun bariyerlerve kaldırımlaryoksa uygulanabilir olduğu ölçüde, yukarıda belirtildiği şekilde işaretlenecektir.
Cevap: B

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi]

 

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold]

 

 

 


[/level-gold]
[level-vip]

 

 


[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

2) Işıklı işaretler için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Işıklı bir işaret diğer bir ışıklı işaretin çok yakınında kullanılmamalıdır.
B) Karıştırılma ihtimali olan iki ışıklı işaret aynı anda kullanılmamalıdır.
C) Çok sayıda işaret birbirine çok yakın bir şekilde yerleştirilmemelidir.
D) Diğer işaretlerle veya sürekli yanan işaretlerle aynı renkte olmalıdır

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-VI’sına göre; ışıklı işaetler, diğer ışıklı işaretlerle veya sürekli yanan ışıklı işaretlerle karışmayacaktır.
Cevap: D

3) Sözlü haberleşme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sözlü haberleşmede yer alan kişiler, sağlık ve güvenlik açısından istenilen davranışı yapabilmeleri
için sözlü mesajı doğru telaffuz edebilecek ve anlayabilecek seviyede kullanılan dili bileceklerdir
B) Sözlü iletişim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında “başlat” bir işlem veya
hareketi başlatmak için kullanılacaktır.
C) Sözlü iletişim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında “dur” bir hareketi
durdurmak veya sona erdirmek için kullanılacaktır.
D) Sözlü iletişim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında “tamam” bir işleme ara
vermek için kullanılacaktır.

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-Vlll’ine göre; sözlü iletişim, el-kol hareketleri yerine ya da onlarla birlikte kullanıldığında aşağıda verilen komutlar kullanılacaktır.
Başlat, bir işlem veya hareketi başlatmak için
Dur, bir hareketi durdurmak veya sona erdirmek için
Tamam, bir işlemi sona erdirmek için
Yukarı, bir yükü yukarı kaldırmak için
Aşağı, bir yükü aşağı indirmek için
İleri – geri – sağ – sol, uygun el hareketleri ile eşgüdümlü olarak yönlendirme için
Kes, acil olarak durdurmak için
Çabuk, güvenlik nedeniyle bir hareketi hızlandırmak için
Cevap: D

4) El işaretleri ile ilgili asgari gerekliliklere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)El işaretleri benzer işaretlerden belirgin bir şekilde farklı olacaktır.

B)İşaretçinin esas görevi; manevraları yönlendirmek ve manevra alanındaki işçilerin güvenliğini
sağlamaktır.
C)El işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar asimetrik olarak hareket ettirilecektir.
D)El işaretleri kesin, yalın, yapılması ve anlaşılması kolay olacaktır.

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-IX’una göre; el işaretlerinde aynı anda iki kol birden kullanılıyorsa, bunlar simetrik olarak hareket ettirilecek ve bir harekette sadece bir işaret verilecektir.
Cevap: C

5) El işaretleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)İşaretçi, kendisi tehlikeye düşmeyecek şekilde, bulunduğu yerden bütün manevraları görsel olarak
izleyemiyorsa ek olarak bir veya daha fazla işaretçi konuşlandırılacaktır.
B)Operatör, almış olduğu emirleri güvenlik içerisinde yerine getiremeyeceği durumlarda yürütmekte
olduğu manevrayı durdurarak yeni talimat isteyecektir.
C)İşaretçi, ceket, baret, kolluk veya kol bandı gibi ayırt edici eşyalardan bir veya daha fazlasını giyecek
ya da uygun bir işaret aracı taşıyacaktır.
D)Ayırt edici eşyalar; mat renkli, tercihen hepsi ayrı renkte ve sadece işaretçilere özel olacaktır.

Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’nin Ek-IX’una göre; ayırt edici eşyalar; parlak renkli, tercihen hepsi aynı  renkte ve sadece işaretçilere özel olacaktır.
Cevap: D

6) Aşağıdakilerden hangisi ortam hava kalitesini etkileyen faktörlerden değildir?

A) Basınç     B)Nem      C) Isı     D) Hava akım hızı

Açıklama: Ortam hava kalitesini etkileyen faktörler şunlardır:

Isı
Nem
Hava akım hızı
Termal radyasyon
Havada bulunan kirletici unsurlar
Cevap: A

7) Havadaki nem oranı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

A) Barometre     B) Termometre      C) Anemometre       D) Psikrometre

Açıklama: Havadaki nem oranı psikrometreler ile ölçülür. Psikrometrelerin iki tipi vardır:
Basit psikrometreler: Bir kuru ve bir ıslak termometreden meydana gelirler.
Suni havalandırılmak psikrometreler: Basit psikrometrelerden farklı olarak, suni havalandırma kaynağına sahiptirler.
Cevap: D

8) Aşağıdakilerden hangisi ısı konforunu etkileyen kişisel faktörlerden değildir?

A) Meta abolik ısı üretimi     B) Konfor bölgesi     C) Fizyolojik durum          D) Hava hareketi

Açıklama: Isı konforunu etkileyen kişisel faktörler şunlardır:

Kişinin hareket edip etmemesi
Kişinin üzerine giydiği giysilerin ısıyı tutup tutmaması
Metabolik ısı üretimi
Metabolik ısı, insan metabolizmasının çeşitli aktivite durumunda ürettiği ısı enerjisi değeridir. Bu değer, hareketsiz insan için 50 W/m2‘dir.
Hava hareketi
Hava hızı 0,5 m/s’de tutulmalıdır.
Konfor bölgesi
Kış şartlarında; 22 – 24 °C sıcaklık, % 35 – 40 bağıl nem ve yaz şartlarında; 24 – 26 °C sıcaklık, % 50 – 55 bağıl nemdir.
Cevap:  C

9) Aşağıdakilerden hangisi ortam havasının kirlenmesine karşı alınacak önlemler arasında en son sırada yer alır?

A) Kirlilik kaynaklarını yok etmek
B) Kirliliğin ortama yayılmasını önlemek
C) İşçilerin bireysel olarak kirlilikten korunmalarını sağlamak
D) İşçilere eğitim vermek

Açıklama: Ortam havasının kirlenmesine karşı çalışanların sağlığını korumak için üç genel kontrol yöntemi uygulanabilmektedir:
Havayı kirleten kaynakları ortadan kaldırma
Tesisat ve teçhizatın değiştirilmesi
Zehirli olmayan veya daha az zehirli olan maddelerin kullanılması
Üretim yönteminin değiştirilmesi
İşyeri düzeni
Kirli havanın dağılmasını önleme
Tehlikeli üretim yapılan işi diğerlerinden ayırma (tecrit etme)
Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirme
Islak yöntem uygulama
Yerel (lokal) havalandırma
İşçileri tehlikelerden koruma
Genel havalandırma
Kişisel koruyucu donanımlar
İşçi eğitimi
Cevap: D

10) Yetişkin bir insanın genel olarak saatte kaç metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır?

A) 10      B)20       C) 30      D) 40

Açıklama: Yetişkin bir insanın saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.
Cevap: C

11) İşyerlerinde hava akımının kaç m/s’yi aşması durumunda rahatsız edici esintiler meydana gelmektedir?

A) 0,2        B) 0,5     C) 0,8     D) 1,2

Açıklama: İşyerinde oluşan kirli havanın dışarı atılması ve yerine temiz havanın alınması için, ortamda uygun bir havalandırmanın olması, dolayısıyla uygun bir hava akımının olması zorunludur. Ancak bu hava akımının 0,5 m/s’yi aşması durumunda, rahatsız edici esintiler meydana gelir.
Cevap: B

12) Aşağıdakilerden hangisi havalandırma sınıflarından biri değildir?

A) Cebri havalandırma
B) Doğal havalandırma
C) Kapalı çalışma metotları
D) Maske kullanma

Açıklama: Havalandırma sınıfları şunlardır:
Doğal havalandırma
Cebri (mekanik) havalandırma
Kapalı çalışma metotları
Cevap: D

13) Hava akışı yoluyla ortamda bulunan hava kalitesini korumak ya da iyileştirmek için, işyerinin bir bölümüne veya tümüne gerekli oranda hava vererek ya da havayı çekerek tüm alandaki havanın değişmesi sağlayan havalandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lokal havalandırma
B) Genel havalandırma
C) Doğal havalandırma
D) Dinamik havalandırma

Açıklama: Genel havalandırma, hava akışı yoluyla ortamda bulunan hava kalitesini korumak ya da iyileştirmek için en çok kullanılan havalandırma yöntemidir. Bu yöntem özetle, işyerinin bir bölümüne veya tümüne gerekli oranda hava vererek ya da havayı çekerek tüm alandaki havanın değişmesi işlemidir. Genel havalandırma sistemleri, işyerlerindeki hava kirleticilerinin konsantrasyonlarını tehlikeli düzeylerin altına düşürmek için temiz hava sağlar ve kirli havayı uzaklaştırır. Bunun için, açık kapılar veya pencerelerden, çatı vantilatörlerinden, bacaların doğal konveksiyonundan ve fanların veya vantilatörlerin hava akımı sağlamasından yararlanılır. Genel havalandırma ancak aşağıda belirtilen durumlarda kullanılmalıdır:
Sürekli olarak az miktarlarda hava kirleticilerin işyeri çalışma ortamına yayıldığı durumlar
Kirleticilerin güvenli konsantrasyon düzeylerine yeterli bir hava hareketiyle seyreltilmesine elverişli durumlar
Kirletici kaynağı ile işçi arasında yeterli bir uzaklığın olduğu durumlar
Zehirliliği az olan kirleticilerin oluştuğu durumlar
İşyeri havasındaki seyreltilmiş kirleticilerin teçhizata aşındırıcı etki veya diğer bir zarar vermeyeceği durumlar
Atılacak havanın genel çevreye verilmeden önce toplanması veya filtre edilmesine gerek duyulmadığı durumlar
Cevap: B

14) Aşağıdakilerden hangisi genel havalandırmanın yeterli olmadığı durumlardan biridir?

A)Sürekli olarak az miktarlarda hava kirleticilerin işyeri çalışma ortamına yayıldığı durumlar

B)Kirleticilerin güvenli konsantrasyon düzeylerine yeterli bir hava hareketiyle seyreltilmesine elverişli
durumlar
C)Kirletici kaynağı ile işçi arasında yeterli bir uzaklığın olmadığı durumlar
D)Zehirliliği az olan kirleticilerin oluştuğu durumlar

Açıklama:
Cevap: C

15) Genel havalandırmada dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kirli havayı dışarı atan aspirasyon kanalı, çıkan kirli havanın pencere, kapı ve hava deliği gibi
yerlerden tekrar girişini önleyecek yerlerde olmalıdır.
B) Havalandırmada aspirasyonla temin edilen temiz hava miktarı, ortamdaki zehirli maddelerin
konsantrasyonlarına ve işyerinin büyüklüğüne göre tayin edilmelidir.
C) Temin edilen temiz hava mevsime uygun olarak ısıtılmalı ve serinletilmelidir.
D) İşyerindeki hava akımına göre; kirletici kaynağın aspirasyon çıkışı, işçinin solunum seviyesinde
olmalıdır.

Açıklama: Genel havalandırmada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Havalandırmada aspirasyonla temin edilen temiz hava miktarı, ortamdaki zehirli maddelerin konsantrasyonlarına ve işyerinin büyüklüğüne göre tayin edilmelidir.
Temin edilen temiz hava mevsime uygun olarak ısıtılmalı ve serinletilmelidir.
Havanın giriş ve çıkış ağızları, havalandırmada kullanılan tüm havanın kirlenmiş bölgeden geçmesini temin edecek şekilde düzenlenmelidir.
işyerindeki hava akımına göre; kirletici kaynak, işçi ile aspirasyon çıkışı arasında bulunmalıdır.
Kirli havayı dışarı atan aspirasyon kanalı, çıkan kirli havanın pencere, kapı ve hava deliği gibi yerlerden tekrar girişini önleyecek yerlerde olmalıdır.
Cevap:D

16) Cıva, benzen ve karbondioksit buharları ile işçi arasında yeterli bir uzaklığın olduğu çalışma ortamında, genel havalandırma menfezleri için en doğru yer seçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşçinin solunum seviyesinin üstündeki yerler
B) Tavana yakın yerler
C) Yan duvarların ortalarındaki yerler
D) Zemine yakın yerler

Açıklama: Her üç maddenin de buhar yoğunluğu havaya göre ağır olduğundan, havalandırma menfezleri altta zemine yakın yerlerde olmalıdır.
Cevap: D

17) Aşağıdaki havalandırma ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır?

A)İş sırasında yapılan havalandırmada işçileri etkileyecek hava akımları olacak veya kış mevsiminde
sıcaklık birdenbire çok aşağı hadlere düşürülecektir.
B)İşçilerin çalışma saatlerinde işin özelliğine göre, havanın sağlığa zararlı bir hal almaması için sık sık
değiştirilmesi gereklidir.
C)Kapalı işyerleri günde en az bir defa bir saatten aşağı olmamak üzere baştanbaşa
havalandırılacaktır.
D)Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin hayat ve
sağlıklarının tehlikeye girmemesi için, havalandırma tesisatı yapılacaktır.

Açıklama:
Cevap: A

18) 0,5 bar’dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kaplara veya depolara basınçlı kaplar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

A)Otoklavlar     B) Güneş enerjisi su depoları       C) Buhar kazanları      D) Kriojenik tanklar

Açıklama: Basınçlı kap çeşitleri şunlardır; kazanlar, kompresörleri, gaz tüpleri, hava tankları, LPG tankları, sınai gaz tankları, kriojenik tanklar, otoklavlar, boru hatları, hidrolik akışkan devreleri, pnömatik akışkan devreleri, soğutma üniteleri, hidroforlar vb.
Cevap: B

19) Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

A)LPG tankları       B) Kompresörler      C) Benzin tankları     D) Otoklavlar

Açıklama: 
Cevap: C

20) Aşağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gerekenlerden biri değildir?

A)Sıcaklık       B) Statik ve dinamik yükleme       C) Yüzey eğimi          D) İçsel ve dışsal basınç

 

Açıklama: Basınçlı kaplar, insan sağlığını ve güvenliğini etkileyecek potansiyel tehlikeler içerdikleri için kullanım sırasında doğabilecek sorunlar önceden belirlenip çözülmelidir. Bunun için basınçlı kapların tasarımında dikkatli ve ayrıntılı analizler yapılmalı ve sistem üzerine etkili olabilecek tüm yükler doğru olarak belirlenip hesaplamalara dâhil edilmelidir. Bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gerekenler şunlardır:

İçsel ve dışsal basınç
Rüzgâr
Sıcaklık
Statik ve dinamik yükleme
Ağırlık (ölü yükler)
Cevap: C

21) Aşağıdakilerden hangisinin kazan dairesi tasarımında yapılması yanlıştır?

A) Tavan hafif malzemeden yapılmalıdır.
B) Tabii havalandırmaya müsait olmalıdır.
C) Kapı ve pencereler içeri açılacak şekilde yapılmalıdır.
D) Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanmalıdır

Açıklama: Kazan dairelerinin tasarımında dikkate alınması gereken hususlar şunlardır:
Yangın ve patlamalara dayanıklı malzemeler ve mümkünse çelik konstrüksiyon yapı tarzı seçilmelidir.
Ses ve ısı yalıtımı tekniklerinin uygulanmalıdır.
Kapı ve pencereler dışarı açılacak şekilde yapılmalıdır.
Tavan hafif malzemeden yapılmalıdır.
Tabii havalandırmaya müsait olmalıdır.
Cevap: C

22) Aşağıdakilerden hangisi kompresörlerin basınçlı hava tanklarının kullanım amaçlarından değildir?

A)Havanın nemini yoğuşturmak ve suyu tutmak
B)Havayı depolayarak kompresörün sık devreye girip çıkmasını önlemek
C)Basınç dalgalanmalarını önlemek
D)Kompresör hava çıkış sıcaklığını yükseltmek

Açıklama: Kompresörlerin basınçlı hava tanklarının kullanım amaçları şunlardır:

Basınç dalgalanmalarını önlemek
Kompresör hava çıkış sıcaklığını düşürmek
Havanın nemini yoğuşturmak ve suyu tutmak
Havayı depolayarak kompresörün sık devreye girip çıkmasını önlemek
Cevap: D

23) Kompresör dairelerindeki elektrik tesisatlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
B)Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
C) Kompresör dairelerinin enerji besleme hatları, yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı ve test ve
kontrol edilerek devreye alınmalıdır.
D)Kompresörler uygun elektrik tesisatına bağlandıktan sonra topraklama bağlantısı yapılmalıdır

Açıklama: Kompresör dairelerindeki elektrik tesisatlarında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
Kompresör dairelerinin enerji besleme hatları, yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı ve test ve kontrol edilerek devreye alınmalıdır.
Kompresör uygun topraklama bağlantısı yapıldıktan sonra elektrik tesisatına bağlanmalıdır.
Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
Cevap: D

24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kriyojenik sıcaklıklar, -150 °C ile mutlak sıfır (-273 °C veya 0 °K) arasındaki sıcaklıklar olarak
tanımlanır.
B) Her bir kriyojenik tank, iç içe geçirilmiş iki adet tanktan oluşmaktadır.
C) Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 °C’nin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak
amacı ile üretilmektedir.
D) Kriyojenik tanklar, çok düşük sıcaklıklardaki maddeleri, yüksek sıcaklıklarda depolamak için
kullanılan tanklardır.

Açıklama: Kriyojenik tanklar, çok düşük sıcaklıklardaki maddeleri depolamak için kullanılan tanklardır. Kriyojenik sıcaklıklar, -150 °C ile mutlak sıfır (-273 °C veya 0 °K) arasındaki sıcaklıklar olarak tanımlanır. Düşük sıcaklıklarda cisimlerin mekanik dayanımı, ısıl iletkenliği ve elektriksel direnci gibi özelliklerinde önemli değişiklikler ortaya çıkar. Bu düşük sıcaklıklar; oksijen, hidrojen, helyum, argon ve azot gibi gazların sıvılaştırılmasında da kullanılır. Kriyojenik tanklar, içlerinde -100 °C’nin altında sıvı fazda bulunan gazları taşımak ve depolamak amacı ile üretilmektedir. Sıvı haldeki gazların gaz fazına geçmemeleri için izolasyon oldukça önemlidir. Bu yüzden kriyojenik tanklar farklı bir tasarıma sahiptirler. Her bir tank, iç içe geçirilmiş iki adet tanktan oluşmaktadır. Düşük sıcaklıklarda (-270 °C kadar) sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tanklarda ve sıvılaştırılma sıcaklığında muhafazası, ısı iletkenlik değeri çok düşük olan etiper (süper ince) ile mümkün olmaktadır. Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.
Cevap: D

25) Mutlak sıfır aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)0°C     B)-100 °C              C)-173°C               D)-273°C

Açıklama: 
Cevap: D

Ne düşünüyorsunuz?

0 points
Upvote Downvote

3 Comments

Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

A Sınıfı Deneme 16

C Sınıfı Deneme 17