in

Açıklamalı Sorular 72

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

1) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi sınırdeğeri tanımlamaktadır?

A) Kanserojen veya mutajen maddelerden dolayı hastalandığı tespit edilen en az çalışan sayısı
B) Kanserojen ve mutajen maddelerin bir işyerinde bulunması gereken en az miktarı
C) Kanserojen ve mutajen maddeler ile çalışanlar arasında olması gereken minimum mesafe
D) Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, belirlenen referans
zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu

Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre; sınır değer, kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, belirlenen referans zaman aralığındaki. zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ifade eder.
Cevap: D

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold]
Açıklama:
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre; sınır değer, kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, belirlenen referans zaman aralığındaki. zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ifade eder.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre; sınır değer, kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, belirlenen referans zaman aralığındaki. zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ifade eder.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

2) Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli belirlenecektir.
B) Çalışanların, bu maddelere maruziyet miktarı belirlenecektir.
C) Çalışanların, bu maddelere maruziyet süresi belirlenecektir.
D) Risk değerlendirmesi her durumda en az iki yılda bir defa yenilenecektir.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir.Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az beş yılda bir defa yenilenecektir. Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır.İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır.Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınacaktır.
Risk değerlendirmesi yapılırken, işveren özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate alacak ve kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alınacaktır.
Cevap: D

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir.Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az beş yılda bir defa yenilenecektir. Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır.İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır.Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınacaktır.
Risk değerlendirmesi yapılırken, işveren özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate alacak ve kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alınacaktır.
Cevap: D

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir.Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az beş yılda bir defa yenilenecektir. Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır.İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır.Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin, deri yolu da dâhil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınacaktır.
Risk değerlendirmesi yapılırken, işveren özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate alacak ve kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alınacaktır.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

3) Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek yapılacak olan risk değerlendirmesi enaz kaç yılda bir defa yenilenmelidir?

A) 5                         B)2                            C)1                               D) 10

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama:
Cevap: C

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama:
Cevap: C

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama:
Cevap: C

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

4) Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirmesi
yapılacaktır.
B) Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin, deri yolu da hariç olmak üzere vücuda
giriş yollarının tümü dikkate alınacaktır.
C) Risk değerlendirmesi çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik
olduğunda da yeniden yapılacaktır.
D) İşveren, risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek
zorundadır.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama:
Cevap: B

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama:
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama:
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]
5) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden biri değildir?

A) Eğer mümkünse tehlikesiz veya daha aztehlikeli maddelerin kullanılmasını sağlamak
B) Kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek
C) İşyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltmak
D) Kanserojen maddeler ile çalışanların temas halinde olduğu aile bireylerin sağlık kontrollerini yaptırmak

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin; işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler:
İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır.
İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır.
Cevap:D

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin; işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler:
İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır.
İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır.
Cevap:D

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip]
Açıklama:
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin; işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler:
İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır.
İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır.
Cevap:D

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

6) Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi daha etkilidir?

A)  Maddelerin kullanıldığı proseslerin değiştirilmesi
B)  Tam kapalı sistemlerin kullanılması
C)  Mühendislik kontrol önlemlerinin uygulanması
D)  Lokal veya genel havalandırma sisteminin yapılması

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için;

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenecektir.

Kanserojen veya mutajen madde veya karışımların veya bu maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır.
Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilecektir.
Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti sınır değerleri aşmayacaktır.
Cevap: A

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için;

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenecektir.

Kanserojen veya mutajen madde veya karışımların veya bu maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır.
Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilecektir.
Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti sınır değerleri aşmayacaktır.
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için;

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenecektir.

Kanserojen veya mutajen madde veya karışımların veya bu maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde, bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında teknik imkânlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır.
Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilecektir.
Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti sınır değerleri aşmayacaktır.
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

7) Aşağıdakilerden hangisi kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda alınacak önlemlerden biri değildir?

A) Sağlık güvenlik planının hazırlanması
B) İşyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarının belirlenmesi
C) Yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunmasının önlenmesi
D) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısının mümkün olan en az
sayıda tutulması

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında işveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır.
işyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğeryöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması halinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunacaktır.
Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır.
Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı ve/veya maruziyetin önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri kullanılacaktır.
Özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır.

Çalışanlar bilgilendirilecektir.
Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhaları bulunacaktır.
Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddeler açıkça ve görünürşekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulacaktır.
Atıkların işçiler tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünürşekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılacaktır.

Cevap: A

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında işveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır.
işyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğeryöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması halinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunacaktır.
Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır.
Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı ve/veya maruziyetin önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri kullanılacaktır.
Özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır.

Çalışanlar bilgilendirilecektir.
Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhaları bulunacaktır.
Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddeler açıkça ve görünürşekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulacaktır.
Atıkların işçiler tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünürşekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılacaktır.

Cevap: A

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında işveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır.
işyerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktardan fazla madde bulunması önlenecektir.
Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğeryöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması halinde, bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri bulunacaktır.
Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır.
Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı ve/veya maruziyetin önlenemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri kullanılacaktır.
Özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır.

Çalışanlar bilgilendirilecektir.
Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme, içmenin yasak olduğunu belirten ikaz levhaları bulunacaktır.
Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır.
Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddeler açıkça ve görünürşekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulacaktır.
Atıkların işçiler tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünürşekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplar kullanılacaktır.

Cevap: A

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

8) Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda alınacak önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır.
B) Çalışanlar bilgilendirilecektir.
C) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır.
D) Yapılan çalışmalarda öncelikle kişisel korunma yöntemleri kullanılacaktır

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama:
Cevap: D

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold]
Açıklama:

Cevap: D

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama:
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

9) Aşağıdakilerden hangisi işverenin kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde alması
gereken önlemlerden değildir?

A) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan çalışanların beslenmesine özel önem verilecektir.
B) Kanserojen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için
proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.
C) Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az
sayıda olacaktır.
D) Özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları
sağlanacaktır.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama:
Cevap: A

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama:
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama:
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

10) Aşağıdakilerden hangisi çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde yapılması gerekenlerden değildir?

A) Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır.
B) Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz
etmeyecektir.
C) İşveren, etkilenmiş alana girenlerin dışında, çalışanlara durum hakkında kesinlikle bilgi vermeyecektir.
D) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar etkilenmiş
alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde;
İşveren, çalışanlara durum hakkında cerhal bilgi verecektir.
Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar;
Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir. Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir.
Cevap: C

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde;
İşveren, çalışanlara durum hakkında cerhal bilgi verecektir.
Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar;
Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir. Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir.
Cevap: C

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde;
İşveren, çalışanlara durum hakkında cerhal bilgi verecektir.
Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp, durum normale dönünceye kadar;
Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir. Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Her bir işçi etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılacak ve bu durum süreklilik arz etmeyecektir. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir.
Cevap: C

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

11) Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kalkıp durum normale dönünceye kadar aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) İşyeri hekimi onay verene kadar işe ara verilecektir.
B) Etkilenmiş alana girecek kişilerin koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır.
C) Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmeyecektir.
D) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak kişilerin girmesine izin verilecektir.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama:
Cevap: A

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama:
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama:
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]
12) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre işçilerin maruziyetinin önemli ölçüde artma olasılığı bulunan bakım ve onarım gibi işlerde alınması gereken önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bakım ve onarım gibi işlerin yapıldığı alanlar belirlenerek açık bir şekilde işaretlenecek ve yetkili
olmayan kişilerin bu alanlara girmesi önlenecektir.
B) Çalışanların   yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacak ve bu durumda çalışmalar mümkün olduğunca uzun süreli olacaktır.
C) Maruziyetin azaltılması için tüm teknik önlemler alınacaktır.
D) Teknik önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda maruziyet süresi en aza indirilecektir.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin; işçilerin maruziyetinin önemli ölçüde artma olasılığı bulunan bakım, onarım gibi işlerde;
Maruziyetin azaltılması için tüm teknik önlemler alınacaktır. Teknik önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda işveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin de görüşlerini alarak bu işlerde çalışan işçilerin korunması için maruziyet süresini en aza indirecektir.
Yukarıda belirtilen bakım, onarım gibi işlerde çalışanların, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Bu koşullarda, çalışmalar mümkün olduğunca kısa süreli olacak ve bu koşulların süreklilik arz etmesi engellenecektir.
Yukarıda belirtilen işlerin yapıldığı alanlar belirlenerek açık bir şekilde işaretlenecek ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara girmesi önlenecektir.
Cevap: B

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin; işçilerin maruziyetinin önemli ölçüde artma olasılığı bulunan bakım, onarım gibi işlerde;
Maruziyetin azaltılması için tüm teknik önlemler alınacaktır. Teknik önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda işveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin de görüşlerini alarak bu işlerde çalışan işçilerin korunması için maruziyet süresini en aza indirecektir.
Yukarıda belirtilen bakım, onarım gibi işlerde çalışanların, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Bu koşullarda, çalışmalar mümkün olduğunca kısa süreli olacak ve bu koşulların süreklilik arz etmesi engellenecektir.
Yukarıda belirtilen işlerin yapıldığı alanlar belirlenerek açık bir şekilde işaretlenecek ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara girmesi önlenecektir.
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin; işçilerin maruziyetinin önemli ölçüde artma olasılığı bulunan bakım, onarım gibi işlerde;
Maruziyetin azaltılması için tüm teknik önlemler alınacaktır. Teknik önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda işveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin de görüşlerini alarak bu işlerde çalışan işçilerin korunması için maruziyet süresini en aza indirecektir.
Yukarıda belirtilen bakım, onarım gibi işlerde çalışanların, yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, koruyucu giyim eşyası ve solunum cihazı kullanmaları sağlanacaktır. Bu koşullarda, çalışmalar mümkün olduğunca kısa süreli olacak ve bu koşulların süreklilik arz etmesi engellenecektir.
Yukarıda belirtilen işlerin yapıldığı alanlar belirlenerek açık bir şekilde işaretlenecek ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara girmesi önlenecektir.
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

13) Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde alınacak önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenmelidir.
B) İşe özel koruyucu giyim eşyası ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının aynı yerlerde saklanması için elbise dolabı verilmelidir.
C)  Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanmalıdır.
D)  Koruyucu araç ve gereçler kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilerek temizlenmelidir.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır:
Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir.
Çalışanlara, işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecektir.
Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır.
Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlartamiredilecek veya değiştirilecektir.
Bu önlemler çalışanlara maddi yük getirmeyecektir.
Cevap: B

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır:
Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir.
Çalışanlara, işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecektir.
Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır.
Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlartamiredilecek veya değiştirilecektir.
Bu önlemler çalışanlara maddi yük getirmeyecektir.
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır:
Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların sigara içmeleri, yemeleri ve içmeleri önlenecektir.
Çalışanlara, işe özel koruyucu giyim eşyası verilecek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının ayrı yerlerde saklanması için iki ayrı elbise dolabı verilecektir.
Çalışanlara uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanacaktır.
Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır. Bu araçlar kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilecek ve temizlenecektir. Arızalı olanlartamiredilecek veya değiştirilecektir.
Bu önlemler çalışanlara maddi yük getirmeyecektir.
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

14) Aşağıdakilerden hangisi Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında işçilere bilgi verilmesi gereken konulardan biri değildir?

A)  Etiket, uyarı ve tehlike işaretleri
B)  Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler
C)  Sağlıklı beslenme ilkeleri
D)  Hijyen kuralları

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir:
Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler
Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler
Hijyen kuralları
Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması
Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler
Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır. İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken etiket, uyarı ve tehlike işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir.
Cevap: C

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir:
Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler
Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler
Hijyen kuralları
Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması
Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler
Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır. İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken etiket, uyarı ve tehlike işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir.
Cevap: C

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir:
Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler
Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler
Hijyen kuralları
Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması
Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler
Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır. İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken etiket, uyarı ve tehlike işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir.
Cevap: C

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

15) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki konulardan hangisinde işçilerveya temsilcilerinin uygulamalara katılma hakları yoktur?

A) İşyeri hekiminin seçimi
B) Koruyucu giyim eşyası ve ekipmanın seçimi
C) Maruziyet süresini en aza indirilmesi
D) Koruyucu giyim eşyası ve ekipmanın giyilmesi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliği
yönünden etkilerinin belirlenmesi

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işçiler ve/veya temsilcilerinin bu Yönetmelik hükümlerinin işyerinde uygulanmasını izleme ve özellikle aşağıdaki konulardaki uygulamalara katılma hakları vardır:
İşverenin koruyucu giyim eşyası ve koruyucu ekipmanın etkinliğini belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu giyim eşyası ve ekipmanın seçimi, giyilmesi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden etkilerinin belirlenmesinde
İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydı bakım ve onarım işlerinde alınacak önlemlerin belirlenmesinde Cevap:A

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işçiler ve/veya temsilcilerinin bu Yönetmelik hükümlerinin işyerinde uygulanmasını izleme ve özellikle aşağıdaki konulardaki uygulamalara katılma hakları vardır:
İşverenin koruyucu giyim eşyası ve koruyucu ekipmanın etkinliğini belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu giyim eşyası ve ekipmanın seçimi, giyilmesi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden etkilerinin belirlenmesinde
İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydı bakım ve onarım işlerinde alınacak önlemlerin belirlenmesinde Cevap:A

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işçiler ve/veya temsilcilerinin bu Yönetmelik hükümlerinin işyerinde uygulanmasını izleme ve özellikle aşağıdaki konulardaki uygulamalara katılma hakları vardır:
İşverenin koruyucu giyim eşyası ve koruyucu ekipmanın etkinliğini belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu giyim eşyası ve ekipmanın seçimi, giyilmesi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden etkilerinin belirlenmesinde
İşverenin sorumluluğu saklı kalmak kaydı bakım ve onarım işlerinde alınacak önlemlerin belirlenmesinde Cevap:A

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

16) Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda yapılacak sağlık gözetimine ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sağlık gözetimi, maruziyet başlamadan önce yapılacak ve daha sonra da düzenli aralıklarla
sürdürülecektir.
B) Çalışanlardan birinde kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet nedeniyle oluştuğu şüphesi
bulunan bir sağlık sorunu görüldüğünde, aynı şekilde maruz kalan diğer kişiler de sağlık gözetiminden
geçirileceklerdir.
C) Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıt sistemi bulunacaktır.
D) Çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyemez.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre; çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.
Cevap: D

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre; çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre; çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

17) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir?

A) 5              B) 10      C)20           d)40

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesine göre;
Risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden riskli olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesi ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtlar ile
Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır.
İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.
Cevap: D

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre; çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğine göre; çalışanın kendisi veya işveren, sağlık gözetimi sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık gözetimi sonuçlarına ait bilgileri alma hakkına sahiptir.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]
18) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre işyerinde faaliyetin sona ermesi halinde çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili olarak tutulan kişisel sağlık kayıtlarına ne olur?

A)  Kayıtlar kişilere verilir.
B)  İşveren bu kayıtları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na vermek zorundadır.
C)  İşyerinde faaliyetin sona ermesinden sonra kayıtların saklanması zorunluluğu yoktur.
D)  İşveren bu kayıtları İş ve İşçi Bulma Kurumu’na teslim eder.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama:
Cevap: B

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama:
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama:
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

19) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre benzenin mesleki maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,5 mg/m3                                                         
B) 2,75 mg/m3                                                      
C) 3,25 mg/m3
D) 4,15 mg/m3

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Madcelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-lll’üne göre benzenin mesleki maruziyet sınır değeri 3,25 mg/m3veya 1 ppm’dir.
Cevap: C

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Madcelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-lll’üne göre benzenin mesleki maruziyet sınır değeri 3,25 mg/m3veya 1 ppm’dir.
Cevap: C

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Madcelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-lll’üne göre benzenin mesleki maruziyet sınır değeri 3,25 mg/m3veya 1 ppm’dir.
Cevap: C

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

20) İşçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreleraşağıdakilerden hangisinden sayılır?

A)  Yıllık izin sürelerinden
B)  Günlük çalışma sürelerinden
C)  İş dışı geçen sürelerden
D)  Aradinlenme sürelerinden

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: 4857 sayılı iş Kanunu’nun 66. maddesine göre; aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:
Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler
İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler
İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler
İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler
İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
Cevap: B

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: 4857 sayılı iş Kanunu’nun 66. maddesine göre; aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:
Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler
İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler
İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler
İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler
İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: 4857 sayılı iş Kanunu’nun 66. maddesine göre; aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:
Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler
İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler
İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler
İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler
Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler
Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler
İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
Cevap: B

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

21) Meskûn yerlerden uzakta yapılan işlerde çalışanlardan gecelerini işyerinde geçirmek zorunda olan işçilere aşağıdakilerden hangisinin sağlanması gerekir?

A) Temiz battaniye
B) Baraka veya çadır
C) Isıtma için gerekli donanım
D) Yeryatağı

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama:
Cevap: D

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama:
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama:
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

22) Aşağıdakilerden hangisi açıkta yapılan çalışmalarda alınacak önlemlerden biri değildir?

A)  İşçilercisim düşmelerine karşı korunacaktır.
B)  İşçiler zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır.
C)  İşçilerin kaymaları ve düşmeleri önlenecektir.
D)  İşçilere ara öğünlerle beslenme takviyesi yapılacaktır.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; işyerinde açıkta yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeleryapılacaktır:
İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır.
İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır.
İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir.
İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir.
Cevap: D

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; işyerinde açıkta yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeleryapılacaktır:
İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır.
İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır.
İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir.
İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; işyerinde açıkta yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeleryapılacaktır:
İşçiler, olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır.
İşçiler, zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır.
İşçiler, herhangi bir tehlike durumunda işyerini hemen terk edebilecek veya kısa sürede yardım alabileceklerdir.
İşçilerin kaymaları veya düşmeleri önlenecektir.
Cevap: D

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

23) Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A)  Balıkçı gemisi, ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamak veya avlayıp işlemekte
kullanılan herhangi bir gemiyi ifade eder.
B)  Gemi, yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini ifade eder.

C)  İşçi, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler de dâhil, limanda görev yapan personel ve kılavuz
kaptanlar hariç, gemide çalışan kişiyi ifade eder.
D)  Kaptan, gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan işçiyi ifade eder.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Balıkçı gemisi, ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamak veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan herhangi birgemiyi,
Gemi, yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini,
İşçi, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler de dâhil, limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, gemide çalışan kişiyi,
Kaptan, gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan işçiyi ifade eder.
Cevap: A

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama: Balıkçı gemisi, ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamak veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan herhangi birgemiyi,
Gemi, yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini,
İşçi, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler de dâhil, limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, gemide çalışan kişiyi,
Kaptan, gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan işçiyi ifade eder.
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Balıkçı gemisi, ticari amaçla denizden balık veya diğer canlıları avlamak veya avlayıp işlemekte kullanılan, Türk Bayrağı taşıyan herhangi birgemiyi,
Gemi, yeni veya mevcut herhangi bir balıkçı gemisini,
İşçi, yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler de dâhil, limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar hariç, gemide çalışan kişiyi,
Kaptan, gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan işçiyi ifade eder.
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]
24) Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma
yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek minimum işçi
sayısına uygun olacaktır.
B) Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz
hava bulunması sağlanacaktır.
C) Gemide yeterli sayıda uygun acil durum ve can kurtarma ekipmanı kullanıma hazır halde
bulundurulmalıdır.
D) Yangın söndürme ekipmanı uygun yerlerde ve daima çalışır durumda tutulacak ve acil kullanım için
kolay erişilebilir olacaktır.

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum işçi sayısına uygun olacaktır.
Cevap: A

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold]
Açıklama: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum işçi sayısına uygun olacaktır.
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama: Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; acil kaçış yolu ve acil çıkış olarak kullanılacak yol ve çıkışların sayısı, dağılımı ve boyutları; çalışma yerlerinin ve yaşama alanlarının kullanımına, ekipman ve boyutları ile çalışabilecek maksimum işçi sayısına uygun olacaktır.
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

25) Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?

A) Patlama
B) Yanma
C) Yangın
D) Parlama

[level-premium]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için Gold Üye olmalısınız…[/level-premium]
[level-soru-bankasi] Açıklama:
Cevap: A

 

 

[/level-soru-bankasi]
[level-gold] Açıklama:
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-gold]
[level-vip] Açıklama:
Cevap: A

 

 

 

 

[/level-vip]
[level-standard]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-standard]

[level-visitors]Soruların cevaplarını ve açıklamalarını görüntüleyebilmek için lütfen uygun bir paket satın alınız. Eğer satın almış olduğunuz bir paket varsa lütfen üye girişi yapınız…[/level-visitors]

 

Ne düşünüyorsunuz?

0 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

2 Comments

Yorum Yazın
    • Açıklamalı testlerin tümü 25 soruluktur. İlk eklenen açıklamalı testin adı “Açıklamalı Sorular 1”, ondan sonra eklenen açıklamalı testin adı “Açıklamalı Sorular 2”, olmak üzere devam ediyor ve şu an toplamda 72 tane Açıklamalı test var dolayısıyla son eklenen testin adı “Açıklamalı Sorular 72” örneğin bir önceki testin adı da “Açıklamalı Sorular 71”, bu şekilde oluyor.

      Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Güvenliği Çözümlü Sorular

Açıklamalı Sorular 71

21 Aralık Sınav Başarı Dileği